De Staande Mast Route

publicatie: 12-04-2017

De Staande Mast Route is een veilige en vlotte doorgaande route voor zeil- en motorboten met een mast- of opbouwhoogte van meer dan 6 meter die je in staat stelt om van de Deltawateren tot het IJsselmeergebied, Friesland en Groningen te varen via de binnenwateren. Zo vermijd je een route over de Noordzee. Dit is dus erg handig als je schip, uitrusting en/of bemanning niet zeewaardig genoeg is voor de route over de Noordzee. De maximale diepgang voor de route is voor sommige trajecten 2,50 meter. De route loopt van Breskens/Vlissingen tot en met Delfzijl.

Waterbeheerders hebben afspraken gemaakt om de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af testemmen. Omdat er veel verschillende vaarwegbeheerders zijn op het traject is het belangrijk om van tevoren goed te checken of er geen stremmingen of bijzonderheden zijn. Het kan erg vervelend zijn als je ergens halverwege stranden niet verder kunt.

Als je van plan bent de Staande Mast Route te gaan varen, bekijk dan eerst welk gedeelte je gaat varen.

De route hebben we opgedeeld in 3 deeltrajecten:

·        Deltawateren

·        West-Nederland

·        Noord-Nederland

Via de website van ‘Varen doe je Samen’ vind je voor elk traject informatie.

Vooral het traject West-Nederland is een route met veel bruggen en sluizen, waar scheepvaart-, trein- en wegverkeer elkaar veel tegenkomen. Er zijn op dit traject 2 routes mogelijk, de route dwars door Amsterdam (nachtelijke passage) waarmee je op het IJ komt, of meer westelijk de route langs Haarlem die uitkomt meer westelijk op het Noordzeekanaal.

Belangrijke vertrekpunten en tijden op het Oostelijke traject (via Amsterdam) zijn:

Van zuid naar noord

Van noord naar zuid
De spoorbrug van 6:12 uur te Dordrecht
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De Schinkelbruggen van 00:19 uur
De Oranjesluis van 4:00 uur (Buiten-IJ)

De Oranjesluis van 24:00 uur (Buiten-IJ)
De Schinkelbruggen van 5:30 uur
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De spoorbrug Dordrecht 19:12 uur


Als je deze tijdstippen niet haalt, is het traject niet binnen 24 uur te bevaren.

Het is zeer raadzaam om de route vooraf te bestuderen. De brug over de Noord, de Alblasserdamse brug, draait bijvoorbeeld niet bij windkracht 7 of hoger. Maar juist ook van tevoren eventuele wijzigingen in bedieningstijden of stremmingen te checken. Dit kun je vinden via www.vaarweginformatie.nl

Via het zoekscherm bij ‘Scheepvaartberichten’ kun je bij traject ‘Staande mast route’ selecteren.

Kijk goed in de lijst of er stremmingen zijn op je route. Dit betekent dat je de waterkaart erbij moet hebben om de namen van de vaarwegen op je route te zien. Je kunt ook via de ‘kaart’ inzoomen op je route. Bij een melding vind je dan een driehoekje met uitroepteken erin, waar je op kunt klikken voor informatie over de melding.

Drukke passages:

Bekijk in de VDJS-brochures over de Staande mast Route vooral de informatie over de drukke passages en bekijk de bijbehorende VDJS- knooppuntenboekjes.

Een aantal passages die we hier extra willen benoemen zijn:

In het Deltagebied is er voor het Kanaal door Walcheren een ‘Blauwe Golf’ ingesteld die de doorvaart versnelt. Bekijk hier meer informatie over de Blauwe Golf.

Daarnaast zijn vooral de passages door de Krammer- en de Volkeraksluizen druk bevaren door recreatie- en beroepsvaart.

Ook de kruising Hollandsch Diep met de ingang naar de Dortsche Kil is een druk punt. Bekijk hiervoor de knooppuntenboekjes en bekijk de aanbevolen vaarroutes. Denk er ook aan dat de Dortsche Kil nog onderhevig is aan getijden, een tegenstroom kan hier makkelijk 3 knopen bedragen. Vind hier meer m.b.t. de Staande Mast Route Deltawateren. 

Via de Dortsche Kil kom je op de Oude Maas en vaar je in westelijke richting naar de ingang van de Hollandsche IJssel. Op dit traject is er veel (grote) beroepsvaart. Blijf als recreatievaarder goed stuurboordwal varen en steek haaks over bij kruisingen. Zorg dat je de juiste marifoonkanalen gebruikt, je vindt deze in de Almanak. 

Na Gouda kom je in De Gouwe waar het erg smal wordt, terwijl het vaarwater gedeeld wordt met beroepsvaart. Bekijk hier de speciale brochure over veilig varen op de Gouwe. 

Na de Oude Rijn kun je via het Braassemermeer ende Westeinderplassen naar Amsterdam varen. Let op de Schiphol-basculebrug in de Rijksweg A9, deze wordt maar een paar keer per dag bediend. 

De nachtelijke passage door Amsterdam is een bijzondere gebeurtenis, je vaart over de grachten door de stad naar het IJ, waarbij je 12 bruggen en een sluis passeert. Je moet je voor 23.00 uur melden bij de sluismeester van de Nieuwe Meersluis (van Zuid naar Noord) of voor 24.00 uur bij de ingang Houthaven (Noord naar Zuid) te Amsterdam en je vaart vervolgens in konvooi door Amsterdam. Zorg dat je de situatie op het IJ bekeken hebt op de waterkaart, bekijk het Knooppuntenboekje, zodat je niet onvoorbereid om 2 uur ‘s nachts het IJ opvaart. Meer informatie over de nachtelijke passage door Amsterdam vind je hier

Let op: je dient vooraf, online, een doorvaarvignet te kopen. Aflevering vindt plaats op het opgegeven postadres. Daarna kun je het vignet activeren. www.amsterdam.nl/varen

Je kunt ook de Oostelijke route volgen die via Haarlem naar het Noordzeekanaal loopt. Ook in Haarlem passeer je 10 bruggen. Meer informatie over de doorvaart door Haarlem vind je hier.

Via de Oranjesluizen en de Schellingwouderbrug kom je op het Markermeer. Je kunt dan via Lelystad of Enkhuizen het IJsselmeer bereiken. Bij Lemmer kun je Friesland in. Je komt dan op het Prinses Margrietkanaal. VDJS heeft een voorlichtingsfilm over de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Er zijn in Friesland meerdere routes die het PM-Kanaal vermijden. Wel is de maximale diepgang dan soms tegen de 1.60 meter. 

Een alternatief is buitenom via Harlingen, door het Van Harinxmakanaal, richting Leeuwarden te varen.

De Staande Mast Route is een prachtige route, dwars door Nederland, met veel mooie aanleg mogelijkheden en mooie dorpen en steden om te bezoeken. Wel is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Er zijn trajecten bij waar het druk is en waar recreatie- en beroepsvaart elkaar veel tegenkomen. Zorg dat je de vaarregels kent, houd goed stuurboordwal en vaar niet in de dode hoek van een beroepsvaarder. Zorg er ook voor dat je motor in orde is. Motorstoring op een drukke rivier met beroepsvaart is niet best. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren, stuur direct naar de kant, meer aan of gooi je anker uit dicht bij de kant en roep onmiddellijk hulp in via je marifoon of telefoon.

Goede vaart!