Stevinsluizencomplex start werkzaamheden 5 september

publicatie: 02-09-2016

Rijkswaterstaat renoveert van maandag 5 september tot en met zondag 16 oktober 2016 het Stevinsluizencomplex bij Den Oever; de Noord-Holland kant van de Afsluitdijk. Dit is nodig om het complex in de toekomst veilig te blijven gebruiken en moet minder storingen opleveren. Door deze werkzaamheden is er een  stremming voor scheepvaartverkeer van zes weken. Tijdens de stremming bij het Stevincomplex is het Lorentzcomplex beschikbaar voor scheepvaart. De scheepvaart heeft daarmee altijd de mogelijkheid om de Afsluitdijk te passeren.

Werkzaamheden onderdeel grotere renovatie
Het Stevinsluizencomplex is 84 jaar oud en heeft onderhoud nodig. De huidige onderhoudswerkzaamheden moeten eens in de 20 à 30 jaar worden uitgevoerd. De vervanging van het besturings- en bedieningssysteem is onderdeel van een grotere renovatie. De werkzaamheden omvatten ook vervanging van de houten remmingwerken door stalen exemplaren, renovatie van de sluisdeuren en het hang- en sluitwerk. Rijkswaterstaat heeft deze werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd om hinder zoveel als mogelijk te voorkomen. In maart en april 2016 voerde Rijkswaterstaat dezelfde werkzaamheden uit bij het Lorentzsluizencomplex.

Hinder scheepvaart
De bruggen en sluizen kunnen in de periode dat gewerkt wordt aan het bedieningssysteem niet bediend worden. Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk op het Stevincomplex. De stremming van het Stevincomplex duurt van maandag 5 september 2016 tot en met zondag 16 oktober 2016. Tijdens de stremming op het Stevincomplex is het Lorentzcomplex beschikbaar voor scheepvaart De scheepvaart, zowel beroeps- als recreatievaart, moet rekening houden met een langere vaar- en wachttijd. De werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Volg www.vaarweginformatie.nl en twitter account @RWS_Stevin voor de laatste informatie.

Afsluitdijk Open
In verband met het hardloopevenement  Afsluitdijk Open is er een dag vóór de start van de werkzaamheden aan het Stevinsluizencomplex hinder op de Afsluitdijk voor scheepvaart- en wegverkeer.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk wordt de komende jaren versterkt. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.