werkzaamheden in de Lindenberghaven

publicatie: 05-07-2016

Vanwege de langdurige hoge waterstand van de Waal heeft men de werkzaamheden niet voor 30 juni kunnen afronden. Besloten is om de Lindenberghaven nog tot en met 14 juli gesloten te houden voor alle pleziervaart.

Vanwege werkzaamheden (baggeren en verplaatsing van steigers) zal de Lindenberghaven buiten gebruik worden gesteld. De afsluiting wordt kenbaar gemaakt met het verkeersteken A.1 (in- en uitvaart verboden) geplaatst op de kop van de invaart. De afsluiting geldt voor de gehele periode, dus ook in de avonduren.

De gemeente Nijmegen heeft geen alternatieve ligplaats, er zijn wel een aantal ligplaatsen voor overnachting beschikbaar aan beide zijden van sluis Weurt. Hiervoor kunt u contact opnemen met sluis Weurt, tel: 088-7974020.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de Havendienst Nijmegen, tel: 024-3292696 (ook avonduren).