Vaarwegbeheerders

Vaarwegbeheer is de zorg van de overheid om scheepvaart mogelijk te maken en te houden, overeenkomstig de aan water toegekende vaarwegfunctie. Als water een vaarwegfunctie heeft gekregen, wordt vastgesteld waaraan de vaarweg moet voldoen, zoals breedte, diepte en zichtassen. Schepen, vooral beroeps- en grotere recreatieschepen, moeten genoeg zicht hebben om veilig te kunnen varen.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het vaarwegbeheer op de rijkswateren en de provincies voor het vaarwegbeheer op de regionale wateren. De provincie kan het vaarwegbeheer over de regionale wateren zelf (blijven) uitoefenen of een waterschap aanwijzen, of – in geval van havens – een gemeente.

Bij ‘Varen doe je Samen!’ deelnemende en/of betrokken vaarwegbeheerders zijn Rijkwaterstaat, Unie van Waterschappen, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Flevoland en Utrecht, en Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam.

Meer informatie:
www.infomil.nl