Provincie Friesland

De Provincie Friesland is bij uitstek een vaarprovincie. Niet alleen is het Friese merengebied met alle vaarverbindingen een echt watersport mekka, ook lopen er belangrijke vaarverbindingen voor de beroepsvaart, zoals het PM-Kanaal en het Van Harinxma-Kanaal.

Friesland heeft in de afgelopen decennia het Friese Merenproject afgerond, waarin vele knelpunten voor de vaart zijn opgelost. Aanpak van sluizen, bruggen en de aanleg van aquaducten hebben gezorgd voor een betere doorstroming van de (recreatie)vaart en geeft daarmee een impuls aan de waterrecreatie. 

Op de website van de Provincie Friesland vind je allerlei informatie over vaargerelateerde onderwerpen die de Provincie Friesland uitgeeft. 

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits, met heel veel handige informatie over alles wat je moet weten om veilig door Friesland te varen. Handig voor verhuurders van boten om mee te geven aan boord bijvoorbeeld.

Daarnaast heeft de Provincie Friesland ook een app voor watersporters beschikbaar met o.a. actuele brugbedieningstijden en meer. De app is gratis verkrijgbaar voor iOS en Android.