Provincie Noord-Holland

Watersport en waterrecreatie zijn belangrijk voor de economie in Noord-Holland. Met zoveel meren, plassen en natuurlijk de zee is er genoeg water om te zwemmen, roeien, surfen en zeilen.

De Noord-Hollandse vaarwegen worden intensief gebruikt door de scheepvaart. Niet alleen om te recreëren, maar ook om goederen over water te vervoeren. Met 285 bruggen in Noord-Holland is het een uitdaging om te zorgen dat de scheepvaart zo vlot mogelijk door kan varen met ook nog zo min mogelijk hinder voor het wegverkeer. Daarom stimuleert de provincie sinds 2019 konvooivaren, waarbij groepen schepen in konvooi de brug kunnen passeren. Dat doet Noord-Holland door het gebruik van een digitale vaargids te stimuleren bij recreatieschippers. Zo kunnen zij automatische bedienverzoeken indienen en weet de brugwachter dat je eraan komt. ‘Varen op de Blauwe Golf’ noemt de provincie Noord-Holland dat, net als de Groene Golf op de weg maar dan op het water. Wil je weten hoe je de voordelen hiervan kunt ervaren? Kijk dan op www.noord-holland.nl/blauwegolf of op www.noord-holland.nl/smartmobility om te zien wat Noord-Holland nog meer doet om slim, schoon en veilig reizen mogelijk te maken.

  

Ook is Noord-Holland zeer actief met betrekking tot beleid en ontwikkeling van vaarwegen, beroepsvaart, vissers en waterrecreanten. Via de website van de provincie Noord-Holland kun je informatie vinden voor de beroepsvaart en over de vaarwegen. Voor de waterrecreant is een aparte website ontwikkeld. En heeft Noord-Holland zelfs een mooie Viewer Waterrecreatie waarmee routes en voorzieningen voor waterrecreatie kunnen worden bekeken.

Noord-Holland is een watersportprovincie bij uitstek! Om die positie te behouden en te versterken is een visie op waterrecreatie, met bijbehorend uitvoeringsprogramma opgesteld.