Waterrecreatie Nederland

Stichting Waterrecreatie Nederland is een publiek-private samenwerking. Betrokken publieke partners in Waterrecreatie Nederland zijn provincies, waterschappen, gemeenten en rijk. Private partners in het bestuur van Waterrecreatie Nederland zijn ANWB, HISWA Vereniging, Platform Waterrecreatie en Sportvisserij Nederland. Onze bestuurlijke partners vertegenwoordigen zo’n 1.000 watersportondernemers, ruim één miljoen georganiseerde en niet-georganiseerde waterrecreanten en zo’n 200 beheerders. Doel van de stichting is het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland. Het gaat om waterrecreatie in de volle breedte. Leidend zijn de ambities van de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025. De stichting focust op drie pijlers waarvan het belang publiek en privaat wordt gedeeld:

  • De ontwikkeling en het beheer van het landelijke recreatieve vaarroutenetwerk
  • Het vergroten van de veiligheid op het water
  • Duurzaamheid en innovatie

Waterrecreatie Nederland en betrokken partijen geven via ‘Varen doe je Samen!’ actief invulling aan het stimuleren van veilig vaargedrag, door bewustwording, kennis, inzicht en ervaring van recreanten en beroepsvaarders te vergroten. In ‘Varen doe je Samen!’ worden expertise en netwerken op deze gebieden gebundeld. Op deze wijze wordt bevorderd dat recreatievaart en binnenvaart op een effectieve en efficiënte wijze eenduidige informatie krijgen over veilig varen.

Waterrecreatie Nederland is verantwoordelijk voor de projectleiding en coördinatie van ‘Varen doe je Samen!’ en is mede uitvoerend partner. De stichting brengt ook internationale kennis en ervaring in in het project via deelname aan EU-projecten als Numericanal en het Network Inland Waterways Europe (NIWE).

Meer informatie:
waterrecreatienederland.nl