Recreatiegeulen bij waterkruising Moerdijk in gebruik

Een deel van de maatregelen om de waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil veiliger te maken is reeds uitgevoerd. Zo zijn aparte recreatiegeulen aangelegd voor de recreatievaart en kleine beroepsschepen. 'We hebben een fietspad aangelegd voor het langzame verkeer op de waterkruising', legt Linda-Rose Santhagens van Rijkswaterstaat uit. 


Daar kunnen schippers volop gebruik van maken. Rijkswaterstaat communiceert dit seizoen uitgebreid over de veranderingen om schippers er bekend mee te maken, zodat zij hun gedrag kunnen aanpassen. Dit geldt zowel voor de beroepsvaart als de pleziervaart.


Achtergrond

De waterkruising Hollandsch Diep – Dordtsche Kil is een drukbevaren gebied. Er is daar veel (grote) beroepsvaart en in het recreatieseizoen veel pleziervaart. Een aanvaring kan grote gevolgen hebben, mede vanwege de aard van de beroepsvaart (veel gevaarlijke ladingen) en het industriegebied Moerdijk. Om de risico’s te beperken, maakt Rijkswaterstaat deze kruising nu extra veilig. Bestuurders uit de regio zijn intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het maatregelenpakket. Ook de uitvoering volgen zij op de voet. 'Wij zijn blij met de maatregelen. Het brede fietspad voor de pleziervaart is er al en we kijken uit naar de app die in ontwikkeling is', zegt burgemeester Jac Klijs van Moerdijk namens de regionale bestuurders.                        


Campagne van start

Daags voor Hemelvaartsdag is een begin gemaakt met de voorlichtingscampagne. Tijdens een boottocht over de waterkruising hebben bestuurders en enkele belanghebbenden uitleg gekregen over de veranderingen. De volgende stap is de communicatie met de gebruikers. In het hoogseizoen worden diverse voorlichtingsdagen op het water georganiseerd. Infographics over de veranderingen voor pleziervaart en beroepsvaart zijn hierbij een goed hulpmiddel. Daarnaast vindt intensieve monitoring plaats. Varen doe je Samen (VdjS) neemt deel aan de campagne.                        


Belangrijkste ingrepen

De belangrijkste ingrepen zijn: het verplicht stellen van Automatic Identification System (AIS), verbeterde elektronische informatievoorziening (elektronische kaarten), specifieke informatie over het traject Volkeraksluizen – Dordrecht, de aanleg van recreatiegeulen, het intensiveren van toezicht en het beschikbaar stellen van een dynamische app voor de recreatievaart. Bel voor meer informatie naar de algemene informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800 8002.