Watersportverenigingen

Vragen voor te bezoeken watersportverenigingen / verenigingshavens


Introductie: ‘Varen doe je Samen!’

Doel: de verkeersveiligheid op de vaarwegen te vergroten, tussen recreatievaart en beroepsvaart en tussen recreatievaart onderling.

Hoe: door promotie van veilig varen richting vaarweggebruikers. Rechtstreeks en via intermediairs zoals watersportverenigingen en jachthavens.

Het betreft: veiligheidsbewustzijn, (technische) preventie, reisvoorbereiding, veiligheid op het water. Zowel grote en kleine waterwegen als havenwater.

Welke info voor jachthavens/watersportverenigingen (brochures, films):

  • Specifieke locaties op een vaarweg die onveilig kunnen zijn, en met kaarten kun je zien hoe je die veilig en vlot kunt passeren (digitale knooppuntenboekjes)
  • Actualiteiten per regio
  • Concrete tips voor veilig varen (actueel: veilig omgaan met gas aan boord, voorkom motorstoring)
  • De vaarregels
  • Veilig langs een veerpont, door sluizen en bruggen
  • Communicatie op het water
  • Voor schepen met grote doorvaarthoogte: Staande Mast Route Vlissingen - Delfzijl

Waar te vinden: website varendoejesamen.nl, (gratis) app, YouTube kanaal ‘veilig varen’

Voorlichtingsactiviteiten voor jachthavens, watersportverenigingen en watersporters: praktijkdagen, symposia, lezingen, workshops, beurspresentaties (op hun locaties dus dichtbij).

Aanleiding: het is druk op het water. Veel mensen gaan voor hun plezier het water op, en er is veel beroepsvaart. Samen veilig varen betekent dat alle vaarweggebruikers de vaarregels moeten kennen en zich daaraan houden.

Wie zijn VDJS: binnen VDJS werken private partijen en overheden samen, onder meer het Watersportverbond, ANWB, HISWA, KNRM, kon. BNL Schuttevaer (beroepsvaart) en vaarwegbeheerders. VDJS wordt uitgevoerd door Waterrecreatie Nederland.

VDJS en Watersportverbond: VDJS is centrale plek waar alles op gebied van veilig varen bij elkaar staat, aanvullend aan de brede watersportinformatie die het Watersportverbond biedt. En inmiddels een bekend ‘merk’ voor ‘veilig varen’-informatie.

Meenemen: Posters (Tips voor de roeiers en kanoërs en Tips voor de recreatievaart, folder veilig het water op!).
Invulformulieren (voor het aangeven van knelpunten).

Vragenlijst: