Blauwe Vaantje

Waar de Blauwe Vlag wappert, is een goede kwaliteit zwemwater en is het schoon en veilig. Dat vertelt de Blauwe Vlag je. Op zo’n plek wil je graag zijn! Voor verantwoorde schippers is er het Blauwe Vaantje.

Het Blauwe Vaantje is een variant op de Blauwe Vlag. Het Blauwe Vaantje is een milieukeurmerk voor booteigenaren en schippers die zich op het water verantwoord, zorgzaam en milieuvriendelijk gedragen. Hijs het Blauwe Vaantje in de mast en laat iedere watersporter zien dat je een schipper bent die zich persoonlijk inzet voor het behoud van onze vaargebieden!

Als je het Blauwe Vaantje wilt dragen, moet je aan de gouden gedragsregels voldoen:

 • Ik gooi geen afval in het water, langs de kust of oever
 • Ik laat geen zwart water uit het toilet in open water weglopen
 • Ik gooi geen giftig of gevaarlijk afval (olie, verf, lege batterijen, schoonmaakmiddelen, enz.) in het water. Dergelijke afvalstoffen doe ik in de daarvoor bestemde containers in de jachthaven
 • Afval dat daarvoor in aanmerking komt, lever ik in voor recycling (glas, papier, enz.). En ik moedig anderen aan dit ook te doen
 • Bij aanschaf van verf, aangroei werende middelen, verfafbijtmiddelen, schoonmaakmiddelen, etc. kies ik de meest milieuvriendelijke producten
 • Vervuiling of andere overtredingen van de milieubepalingen rapporteer ik onmiddellijk aan de autoriteiten
 • Bij het vissen maak ik geen gebruik van ongeoorloofde methoden en ik vis niet in perioden waarin dat verboden is
 • Ik bescherm dieren en planten in het water en verstoor geen broedende vogels
 • Ik respecteer kwetsbare en beschermde natuurgebieden
 • Ik vermijd beschadiging van o.a. de zeebodem, bijvoorbeeld bij het voor anker gaan.
 • Ik zorg ervoor dat ik geen visgronden en vistuig verstoor
 • Ik koop of gebruik geen voorwerpen die gemaakt zijn van beschermde diersoorten of van archeologische vondsten onder water
 • Ik spoor andere watersporters aan om zich eveneens om het milieu te bekommeren

Als je deze gedragsregels onderschrijft, onderteken ze dan in het kantoor van de Blauwe Vlag jachthaven, dan krijg je het vaantje meteen. Of download het formulier, onderteken het en stuur het op naar stichting KMVK. Je krijgt het Blauwe Vaantje dan snel toegestuurd.

Herken de duurzame watersporter

In samenwerking met "Varen doe je Samen!' zijn er ook een aantal gedragsregels op het gebied van veilig varen toegevoegd. Dat heeft geleid tot de actie "herken de duurzame watersporter". Dit formulier geeft de combinatie van veilig en duurzaam varen weer.


Blauwe vlag voor schoon en veilig water

Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding voor schone en veilige havens en stranden. Het is een exclusief eco-label dat jaarlijks wordt uitgereikt aan meer dan 3.500 jachthavens en stranden in de hele wereld. Zij nemen deel aan de campagne en zijn aantoonbaar schoon en veilig.

Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een erkenning voor de inspanningen die de jachthavenbeheerder of strandgemeente op dit gebied heeft geleverd. Voor toeristen is de Blauwe Vlag internationaal het herkenning- en kwaliteitssymbool voor veilige en schone jachthavens en goede schone stranden met goede waterkwaliteit.

Met het Blauwe Vlag Programma wil men overheden, ondernemers en recreanten blijvend betrekken bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu.

KMVK voert de Nederlandse Blauwe Vlag campagne. Dit doet zij voor Foundation for Environmental Education (FEE), initiatiefnemer van de Blauwe Vlag.

Jouw jachthaven een Blauwe Vlag?

Wil je met je jachthaven of strand in aanmerking komen voor een Blauwe Vlag, neem dan contact op met stichting KMVK.


 

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.