Langsdammen en oevergeulen in de Waal

publicatie: 25-05-2020

In de Waal bij Tiel, tussen Wamel en Ophemert, zijn de kribben in de binnenbocht verwijderd en vervangen door langsdammen: stenen dammen in de vaargeul, parallel aan de oever. De hoofdvaargeul en een oevergeul zijn zo gescheiden.

Bij Dreumel en Wamel ligt een langsdam aan de linkeroever (zuidzijde)

• LET OP: De oevergeulen van Wamel, Dreumel en Ophemert zijn voor de recreatievaart gesloten. De hoofdvaargeul is altijd beschikbaar.

• Bord (A.1) geeft aan dat de oevergeul gesloten is.


Bron: RWS Oost Nederland

Zie ook: Maatregelen Rivierengebied