Langsdammen en oevergeulen in de Waal

publicatie: 25-05-2020

In de Waal bij Tiel, tussen Wamel en Ophemert, zijn de kribben in de binnenbocht verwijderd en vervangen door langsdammen: stenen dammen in de vaargeul, parallel aan de oever. De hoofdvaargeul voor de beroepsvaart en een oevergeul voor de recreatievaart zijn zo gescheiden.

Bij Dreumel en Wamel ligt een langsdam aan de linkeroever (zuidzijde)

LET OP: De oevergeul van Wamel blijft in 2020 het gehele seizoen gesloten. Dit omdat hier in dit riviervak riviertechnische en biologische praktijkproeven voor de pilot langsdammen worden uitgevoerd. Hiervoor is de drempel in de instroomopening zodanig verhoogd dat passeren hierdoor onmogelijk is.

• De recreatievaart kan wel in de oevergeul van Dreumel stroomopwaarts (= opvaart) varen. Er geldt éénrichtingsverkeer en het is een aanbevolen route tussen de oever en de langsdammen. Maximumsnelheid: 9 km/h. Dit is afhankelijk van de waterstand. Let daarom goed op de verkeerstekens die zijn aangebracht voor gebruik van de oevergeul. De hoofdvaargeul is altijd beschikbaar.

• Bij Ophemert ligt een langsdam aan de rechteroever, voor de afvaart (stroomafwaarts). 

• Borden (D.3 of A.1) geven aan of een oevergeul open of gesloten is.

• De oevergeul is bestemd voor kleine schepen tot 20 meter lengte. Verkeerstekens met de tekst ‘Sport’ geven dit aan.

• Bij de toegang tot de geulen is de minimaal beschikbare waterdiepte aangegeven met een verkeersteken. Als recreatievaarder moet je zelf de benodigde kielspeling berekenen. Bij twijfel, neem de hoofdvaargeul.

• Houd bij de invaart rekening met de stroming, zuiging en de effecten van de beroepsvaart. De zuiging en golfslag zorgen voor een variabele diepte van de geul.

• De oevergeul is gesloten bij lage rivierwaterstanden (< 2.50 m in de oevergeul) en bij hoge rivierwaterstanden (20 cm voordat de langsdam onderwater gaat).

• Rijkswaterstaat sluit de oevergeulen ook bij calamiteiten, onveilige situaties en tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Tegenover de haven van Tiel, ter hoogte van de veerpont Wamel-Tiel, kan je de oevergeul verlaten om naar Tiel, het Amsterdam-Rijnkanaal of naar Nijmegen te varen.

• Vaar bij de uitgang uitsluitend tussen de twee palen door (groen wit aan bakboord en rood-wit aan stuurboord).  Daarbuiten liggen onder en/of boven water drempels die de doorgang blokkeren.

• Let goed op tegemoet komende en achteropkomende scheepvaart.

• Houd ook rekening met de veerpont Wamel-Tiel.

• Steek de hoofdvaargeul haaks over naar de haven van Tiel.

• Richting Amsterdam-Rijnkanaal en Nijmegen vaar je eerst op de Waal stroomopwaarts aan de stuurboordzijde van hoofdvaargeul (dus met de langsdam aan stuurboord). Richting het Amsterdam-Rijnkanaal dien je bij de monding van dit kanaal over te steken naar de Prins Bernhard sluizen.

Vaar je binnen het blokgebied van sector Tiel en ben je in bezit van een marifoon, dan moet je ‘bijzondere’ manoeuvres melden op VHF 69. Dat zijn onder andere het oversteken van de vaarweg en het in- en uitvaren van de havens.

Buiten het blokgebied moet de marifoon op kanaal 10 staan voor schip-schip verkeer.

• Bakens markeren de langsdam bij hoog water. Groen-wit horizontaal gestreepte tonnen geven in de oevergeul Wamel-Dreumel de ondiepten in het water aan (aan de zandkant).

Let op: de langsdammen zijn onderbroken door openingen waarin onderwaterdammen liggen. Daar kan en mag je dus niet doorheen varen! De onderwaterdammen zijn gemarkeerd met gele tonnen. Houd ten minste 5 meter afstand tot deze tonnen.

• De markeringen op de langsdam, en op het water zijn conform het scheepvaartreglement.

Bron: RWS Oost Nederland

Zie ook: Maatregelen Rivierengebied


 

© 2021 Varen doe je Samen!  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring   |