Nieuwe marifoonkaart rijksvaarwegen Zuid-Holland opgesteld

publicatie: 10-04-2020

Corona 

De noodzakelijke landelijke maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben grote consequenties voor iedereen. Momenteel valt niet in te schatten hoe lang de maatregelen nog van kracht zullen blijven. Om die reden hebben wij besloten onze voorlichtingscampagne volgens planning voort te zetten; zodat de informatie op onze website nu en de komende maanden up-to-date zal zijn en blijven. 

Varen doe je Samen! roept iedereen op de aanwijzingen van de Rijksoverheid op te volgen. Let goed op jezelf en op anderen, dit virus moeten we ook samen overwinnen!

In samenwerking met Rijkswaterstaat is er een nieuwe ‘Marifoonkaart voor communicatie op de rijksvaarwegen in de regio Zuid-Holland’ opgesteld. De kaart geeft informatie over de VHF-blokgebieden in deze regio. De kaart is hieronder gratis te downloaden (pdf).

Blokgebieden marifoon Zuid-Holland

De marifoonkaart voor de regio Zuid-Holland beslaat onder meer de sector Dordrecht (VHF79), sector Heerjansdam (VHF4) en de Volkeraksluizen noord en zuid. De Verkeerspost Dordrecht is te bereiken via informatiekanaal VHF71. Op dit kanaal kan men nautische informatie opvragen of bijzonderheden melden. Kijk op de website van Port of Rotterdam voor meer informatie over marifoonkanalen in het Rotterdamse havengebied

Download Marifoonkaart Zuid-Holland

Download de nieuwe marifoonkaart voor communicatie op de rijksvaarwegen in de regio Zuid-Holland.  Deze informatie is ook te vinden in de Riverguide App en op www.vaarweginformatie.nl.

Meer over marifoongebruik

Lees voor meer informatie ook het artikel ‘Marifoon gebruiken, ja natuurlijk!’ en de Varen doe je Samen!-brochure ‘Communicatie op het Water’. 

Goede, veilige vaart!