Veilig varen op de Waal met de langsdammen

publicatie: 11-08-2016

Met de langsdammen scheidt Rijkswaterstaat de beroepsvaart en de recreatievaart. Dit draagt bij aan de veiligheid. In 2016 kan de linkeroevergeul, ter hoogte van Dreumel en Wamel, door de recreatievaart gebruikt worden. Het betreft éénrichtingsverkeer in de opvaart en het is een aanbevolen route. Er kan dus stroomopwaarts achter de dammen worden gevaren. Er geldt een snelheidsbeperking van 9 km/h in de oevergeul. Bij Ophemert is een langsdam aangelegd voor de afvaart aan de rechteroever. Deze oevergeul wordt in 2017 open gesteld.

Meer informatie kun je vinden in de flyer van Rijkswaterstaat:
- Veilig varen op de Waal: Linkeroevergeul Dreumel – Wamel voor recreatievaart geopend 

Lees deze informatie goed door, bij vragen neem contact op met RWS 0800-8002.

Ook de kribben in de rivier kunnen problemen leveren, als ze met hoog water (net) ondergelopen zijn en niet goed zichtbaar. Onlangs is er weer een boot op een krib te Beuningen vastgelopen. Bekijk hier het nieuwsbericht.

Let goed op de aanbevolen route. Bekijk ook het knooppuntenboekje voor dit gebied.