1.1 Den Helder

Waar: komend vanaf het Noordhollandsch Kanaal.
Beschreven vaarrichting: noordwaarts.

 • Bakboord uit = naar de binnenhavens in het centrum.
 • Stuurboord uit = richting de Koopvaardersschutsluis, Nieuwe Diep en de Marinehaven Willemsoord.
 • Koopvaardersschutsluis = melden op marifoonkanaal 22. Of bij de wachtsteiger aan bakboordzijde van de sluis. Let bij het oversteken op naderende scheepvaart.

De Koopvaardersschutsluis is een zeesluis met een flink niveauverschil.
Let bij het uitvaren op de stroming die de overgang van zoet naar zout water veroorzaakt.

Na de sluis ligt de Vice-Admiraal Moormanbrug (marifoonkanaal 18). Na deze brug vaart u richting de Marinehaven Willemsoord. Aan bakboord is een laad- en loskade met bevoorradingsschepen voor de offshore. Als deze schepen manoeuvreren moet de recreatievaart wachten.

 • Bakboord uit = richting de jachthaven in het Willemsdok, via de Zeedoksluis en beweegbare brug. De sluis (marifoonkanaal 14) wordt op vaste tijden bediend.
 • Omgekeerd – vanuit de jachthaven naar buiten – gaat u ook via Zeedoksluis.
  De sluiswachter geeft pas een vrije doorgang na overleg met de verkeerscentrale.
 • Uitvaren van de Zeedoksluis = melden op marifoonkanaal 62.

In de Marinehaven Willemsoord:

 • aan stuurboord liggen de marineschepen;
 • aan bakboord is de jachthaven van de Koninklijke Marine Jacht Club. Let bij het invaren op de stroming.
 • Havendienst Den Helder: marifoonkanaal 14.

In Hoofdstuk 13 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staan bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder.


Zie ook: Wateralmanak 2, Den Helder.


 

1.1 Den Helder

Knooppunt 1.1 Den Helder


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

1.1 Den Helder

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 52.94486247947185
Long: 4.786262512207031

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.