1.23 Volkeraksluizen – Willemstad

Waar: westkant Hollandsch Diep-noordkant Volkerak.
De druk bevaren Schelde - Rijnverbinding loopt via het Hollandsch Diep naar de Volkeraksluizen, voor de haven van Willemstad langs.

De Volkeraksluizen zijn erg druk. De meest westelijke kolk van het complex is de jachtensluis, met eigen invaart. Over deze sluis ligt een vaste brug van NAP + 18,70 meter. Hogere schepen kunnen gebruik maken van de oostelijke beroepsvaartsluis, waarover een beweegbare brug ligt. Ver uitgebouwde havendammen scheiden de beroepssluizen en de jachtensluis. De Volkeraksluizen gebruiken vier marifoonkanalen, te weten 7(blokkanaal noord), 18 (jachtensluis), 25 (blokkanaal zuid) en 64 (IVS en informatie).

Een grote stroom beroepsschepen vaart de Noordelijke Voorhaven in en uit. De vaarroute Hollandsch Diep – Noordelijke Voorhaven is hoofdvaarwater ten opzichte van Hollandsch Diep richting jachtensluis of Haringvlietbrug.

  • Let goed op, kijk regelmatig achterom en luister de marifoon uit.
  • Vaar een duidelijke koers, zodat andere schippers begrijpen wat u gaat doen.
  • Geef andere schepen de ruimte.
  • Blijf uit de dode hoek van schepen.

Haringvlietbrug
De Haringvlietbrug (marifoonkanaal 20) is in het midden circa 14,00 meter hoog, afhankelijk van de waterstand. Peilschalen op de pijlers van de brug geven de actuele doorvaarthoogte aan. Bij de noordoever is een beweegbare brug, met vaart van twee kanten.

  • Blijf tijdens het wachten zo kort mogelijk bij de brug liggen. Dit bevordert de vlotte doorvaart.

Lees ook: Varen op het Haringvliet: wat zijn de regels?

Zie ook: Wateralmanak 2,Volkerak, Haringvlietbrug.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

1.23 Volkeraksluizen – Willemstad

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 51.702565972598514
Long: 4.436674118041992

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.