1.6 Zeesluizen in IJmuiden

Waar: het Noordzeesluizencomplex (marifoonkanaal 22) in IJmuiden.
Het complex bestaat uit vier schutsluizen: Noordersluis, Middensluis, Zuidersluis en Kleine Sluis.
De recreatievaart maakt gebruik van de Kleine Sluis.
Het opvaren naar de sluis gaat in de volgorde van groot naar klein: zeevaart, binnenschepen en recreatievaart.
Bij twijfel: raadpleeg de sluisdienst op marifoonkanaal 22.
De Vissershaven, Haringhaven en IJmondhaven zijn niet voor jachten bestemd.

Beschreven vaarrichting: westgaand - richting open zee
Voor het schutten moet de scheepvaart zich ter hoogte van de pont in Velsen per marifoon
melden bij de verkeersdienst Noordzeekanaal op kanaal 3.
In de Velserkom moet u haaks oversteken, om uw weg te vervolgen richting de Kleine Sluis. Dat moet u doen in overleg met de verkeersdienst op marifoonkanaal 3.
Bij het naderen van de sluis moet u zich melden op marifoonkanaal 22 voor het schutten.
Na de schutting: koers ten zuiden van het Fort Eiland westwaarts.
De route richting Seaport Marina IJmuiden bepaalt u in overleg met de verkeersdienst IJmuiden haven op marifoonkanaal 61.

Beschreven vaarrichting: oostgaand - richting Amsterdam
Vanaf zee komend meldt de scheepvaart zich voor het schutten bij de verkeersdienst IJmuiden haven op marifoonkanaal 61. Recreatievaart volgt de aanlooproute naar het sluizencomplex ten zuiden van het Forteiland.
Bij het naderen van de sluis meldt u zich voor het schutten op marifoonkanaal 22.
Na de schutting: houd stuurboordwal. Let bij Velsen ook op de veerpont.

Let op: gedurende de bouw van de nieuwe sluis kan de situatie ter plaatse veranderen.  

Zie ook: Wateralmanak 2, IJmuiden (onder de Y).


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

1.6 Zeesluizen in IJmuiden

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 52.46448161139536
Long: 4.618549346923828

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.