1.7 Het IJ bij Amsterdam

Waar: van boei IJ1 ter hoogte van de Houthaven tot de Oranjesluizen.
Het IJ (formeel: het Afgesloten IJ) bij Amsterdam is zeer druk bevaren. Het is een doorgaande route voor de beroepsvaart, veerponten kruisen voortdurend het vaarwater en er varen veel rondvaartboten. De Passagiers Terminal, oost van het Centraal Station, is de bestemming van cruiseschepen, die hier rondzwaaien. Het IJ is tevens gedeelte van de staandemastroute.

  • Belangrijk: houd stuurboordwal, houd voortdurend uitkijk en kijk regelmatig achterom.

In een deel van het IJ ligt recreatiebetonning. Deze tonnen liggen ten noorden van de lichtboeien IJ10 – IJ14 en ten zuiden van de lichtboeien IJ3 – IJ11 en tot aan de invaart van de Ertshaven. Recreatievaart moet deze routes (ook wel ‘fietspaden’ genoemd) volgen.

Luister de volgende marifoonkanalen uit:
VHF 4, ten westen van lichtboei IJ3 (Haven Amsterdam);
VHF 60, ten oosten van lichtboei lichtboei IJ3 (sector Schellingwoude).

Vanuit het noorden mondt het Noordhollandsch Kanaal via de Willemsluizen in het IJ uit. De recreatievaart moet loodrecht oversteken, evenwijdig aan de route van de pont ‘IJ-veer’ (Centraal Station – Amsterdam Noord vice versa).
Er zijn in deze omgeving enkele passantenhavens.

Oude Houthaven
Waar: tegenover Zijkanaal I, nabij lichtboei IJ1.
Hier liggen de Oude Houthaven en de toegang/uitgang van het Westerkanaal en de Kostverlorenvaart, onderdeel van de staandemastroute.

Zie ook: Wateralmanak 2, Amsterdam.


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

1.7 Het IJ bij Amsterdam

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 52.38172933298941
Long: 4.900717735290527

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.