3.2 Houkesleat – Snitser Mar

Waar: Sneek (industrieterrein/stad) – Snitser Mar – (keer)sluis Terherne

Knooppunten: 

 1. Kruising Houkesleat en Prinses Margrietkanaal (PM-kanaal), nabij Starteiland Sneek
 2. (Keer)sluis Terherne, staat altijd open.

1. Kruising Houkesleat/Sneek en PM-kanaal

 • Houd bij het naderen van de kruising stuurboord wal
 • Let op uitvarend beroepsvaart vanuit de Houkesleat richting PM-kanaal
 • Let op invarend beroepsvaart vanaf het PM-kanaal richting Houkesleat
 • Vaar vanaf de Krúswetter via de recreatiegeul (rood-witte boeien) naar de stad Sneek.
 • Let op de beroepsvaart van en naar de bedrijventerreinen in Sneek.

 2. (Keer)sluis. De sluis staat altijd open

Richting Grou:

 • Blijf zoveel als mogelijk buiten de betonde geul richting de (keer)sluis.
 • 100 meter voor de sluis vaart u tussen de rode en groene betonning; buiten de vaargeul is het ondiep.
 • Neem altijd de stuurboord doorgang van de sluis. (verplichte richting)
 • Bij het verlaten van de sluis ligt aan stuurboord het dorp Terherne en route naar Akkrum.
 • Rechtdoor vaart u richting Grou-Leeuwarden. Houdt stuurboord wal.

 Richting Sneek

 • Bij het naderen van de sluis neemt u de stuurboord doorgang.
 • Bij het verlaten van de sluis maakt u voor zover mogelijk gebruik van de recreatiegeul richting Sneek.

3. Terherne: 

 • Richting Terherne moet u goed de betonning aanhouden. 
 • Let op de beroepsvaart, welke heen en weer het Bedrijventerrein Heerenveen vaart 
 • Na de passage van de Nije Sânsleatbrêge bij Terherne vaart de beroepsvaart via de Meinesleat, it Deel en it Hearrenfeanster Kanaal, naar het bedrijventerrein Heerenveen.

Zie ook: Wateralmanak 2, Sneek en Snitser Mar.

Bekijk ook de brochure 'Watersport in Fryslân - Tips voor varen op het Friese water'. Ook verkrijgbaar in het Engels en Duits


 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

3.2 Houkesleat – Snitser Mar

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 53.0200240333171
Long: 5.723748207092285

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.