5.14 Ketelmeer, Ketelhaven en Ketelbrug

Waar: Ketelmeer, tussen Flevoland en de Noordoostpolder.
Ten noorden van Dronten mondt bij Ketelhaven de Hoge vaart uit in het Ketelmeer. Hier ligt de Ketelsluis (verval ca. 5 m). Zowel de beroepsvaart als de recreatievaart maakt gebruik van deze sluis.

  • Voor de monding van de Hoge vaart loopt een doorgaande scheepvaartroute tussen de IJsselmonding in het oosten (Keteldiep) en de Ketelbrug in het westen (bij het IJsselmeer).
  • Vanuit de Geldersche IJssel kan veel beroeps- en recreatievaart komen.
  • Aan de Flevolandse kant in het Ketelmeer bij de Kamperhoek is een veelgebruikte loswal voor zand- en grindoverslag. Houd hier dus goed rekening met de beroepsvaart.
  • Het Ketelmeer is open water met golfslag. Zet alles zeevast aan boord. Zorg dat de motor niet uitvalt door vervuilde brandstoffilters en – leidingen.

Varend vanaf het Ketelmeer naar de Ketelsluis.

  • Volg bij het binnenvaren de betonde geul, er is hier namelijk een ondiepte.
  • Na de Ketelsluis kunt u bakboord uit richting de Hoge Vaart.
  • Stuurboord uit vaart u richting de Lage Vaart, via de op afstand bediende Kampersluis.

Ketelbrug
De Ketelbrug (marifoonkanaal 18) in de A6 tussen Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder ligt tussen het Ketelmeer en het IJsselmeer. De hoogte van de twee midden-overspanningen is NAP +12,70 m = IJZP + 12,90 m. Het beweegbare deel ligt aan de zuidkant.

IJsseloog
Midden in het Ketelmeer ligt een groot slibdepot, tevens bestemd voor recreatie en natuurontwikkeling. De Werkhaven van IJsseloog is verboden (A-1 bord) voor alle schepen, tenzij ze ontheffing hebben. Oostelijk van deze haven is een doorsteek. De recreatievaart mag hiervan gebruik maken. Aan wal gaan mag hier niet.

  • Let op ondieptes.
  • Raadpleeg de kaart.

Zie ook: Wateralmanak 2, Ketelmeer. 


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

5.14 Ketelmeer, Ketelhaven en Ketelbrug

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 52.60700907190192
Long: 5.6558990478515625

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.