5.9 Lemmer

Waar: IJsselmeerkust zuidwest Friesland, tegen de grens met de Noordoostpolder.
Twee sluizen scheiden de Friese binnenwateren en het IJsselmeer bij Lemmer:
-de Prinses Margrietsluis (ingang Prinses Margrietkanaal, marifoonkanaal 20);
-de Lemstersluis (ingang dorp Lemmer, marifoonkanaal 22).

Komende vanaf het IJsselmeer naar de Prinses Margrietslsuis.

  • Vaar tussen de rode en de groene tonnen door. Buiten de vaargeul is het ondiep.
  • Let goed op uitgaande beroepsvaart, die door de ondieptes de bocht ruim neemt.

De wachtsteiger voor de recreatievaart ligt aan de bakboordzijde van de voorhaven en is aangeduid met ‘sport’.
In de Prinses Margrietsluis zijn afmeervoorzieningen voor de watersport.

Vooral de beroepsvaart maakt gebruik van de Prinses Margrietsluis, maar die is ook onderdeel van de staandemastroute voor de recreatievaart. Op werkdagen kunnen wachttijden ontstaan.

  • Na de Prinses Margrietsluis moet u stuurboordwal houden en voor zover mogelijk gebruik maken van de recreatiegeulen. Let bij de afslag goed op scheepvaart vanuit Lemmer en op kruisende vaart richting de Lange Sleat.

Vanaf het IJsselmeer naar de Lemstersluis.

  • Houd de betonde Lemstergeul aan.
  • Let hier op de ondiepte aan de kant van de Industriehaven, (kite)surfers bij het strand, en op de in- en uitvarende schepen van de bruine vloot.

Na de Lemstersluis passeert u de Oude Sluisbrug, Flevobrug en de Zijlroedebrug.
Via de Sylroede en het Streamkanaal komt u bij het Prinses Margrietkanaal en de Grutte Brekken. Het Prinses Magrietkanaal is hierbij een hoofdvaarweg.

Zie ook: Wateralmanak 2, Lemmer.


 

5.9 Lemmer

Knooppunt 5.9 Lemmer


Knooppunten

Een vaarwegknooppunt is een drukke locatie op de vaarweg waar sprake kan zijn van een verkeersonveilige situatie. Aan de hand van de aangegeven routes op de kaarten kun je zien hoe je deze knooppunten op een veilige en vlotte manier kunt passeren. De kaarten zijn een aanvulling op de officiële waterkaarten. Ze zijn dus niet bedoeld om op te navigeren.

Lees meer op de pagina Knooppunten.


Knooppuntkaart

5.9 Lemmer

Klik op de afbeelding voor een vergroting


Coördinaten:

Lat: 52.83869326248674
Long: 5.675725936889648

Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.