Ongevalcijfers Scheepvaart 2020: Daling aantal scheepsongevallen, wel vaak ernstiger

publicatie: 22-06-2021

Op de kanalen, rivieren en meren van Nederland, zijn in 2020 minder scheepsongevallen geregistreerd dan in 2019 wel steeg het aantal ernstige ongevallen. Ook het aantal slachtoffers is gedaald, helaas vielen er nog 3 dodelijke slachtoffers. Dat meldt Rijkswaterstaat in de rapportage ongevalcijfers 2020 

Daling scheepsongevallen op het binnenwater

Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen op het binnenwater is gedaald in 2020 naar 1243 ten opzichte van de 1279 ongevallen in 2019.

Onder het totaal van 1243 ongevallen waren er 1068 niet-ernstige scheepsongevallen (tegenover 1119 in 2019) en 175 ernstige scheepsongevallen. Dit zijn in totaal minder ongevallen dan 2019, maar rond het gemiddelde van de jaren 2015-2019.

Stijging ernstige scheepsongevallen op het binnenwater

Het aantal ernstige scheepsongevallen lag met 175 echter hoger dan de 160 in 2019. Een ongeval wordt als ernstig aangemerkt als een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval, als er ernstige schade aan lading, infrastructuur of milieu is, en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of als er (in uitzonderlijke gevallen) doden en zwaargewonden te betreuren zijn.

Beroepsvaart

Een belangrijk onderdeel van deze stijging is het aantal ongevallen waar beroepsvaart bij betrokken is. Dat lag met 96 significante scheepsongevallen hoger dan in 2019 (82). Er zijn met name meer aanvaringen met verschillende vormen van infrastructuur geregistreerd. Het ging daarbij om aanvaring van wal, brug, steigers en palen. Rijkswaterstaat heeft geen aanwijsbare reden kunnen vinden voor deze toename.

Recreatievaart

Het aantal geregistreerde scheepsongevallen met recreatievaart is gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Dit is opvallend gezien het mooie voorjaar van 2020 en signalen dat het extra druk was met recreatievaart op het water en de verkoop van recreatievaartuigen toenam. Een relatie wordt gelegd met de COVID-19-pandemie en de toen geldende beperkingen, zoals de reisbeperking waardoor recreanten mogelijk meer vertier op het water zochten. De dalende trend in scheepsongevallen tussen beroepsvaart en recreatievaart heeft zich ook in 2020 doorgezet.

Geregistreerde scheepsongevallen op de Noordzee

In 2020 hebben op de Noordzee 7 geregistreerde ernstige ongevallen plaatsgevonden, waarvan 1 zeer ernstig scheepsongeval en 6 ernstige scheepsongevallen. Dat is het laagste ooit geregistreerd. Ook het aantal minder ernstige scheepsongevallen lag met 24 lager dan de 31 in 2019.

Bij de geregistreerde scheepsongevallen in 2020 zijn er geen dodelijke of zwaargewonde slachtoffers gemeld. Dit positieve nieuws wordt echter overschaduwd door het tragische overlijden van 5 surfers voor de kust van Scheveningen. Omdat daarbij geen ongeval met schepen maar met personen betrof, vallen deze niet onder de scheepsongevallen.

Bron: Rijkswaterstaat