A7 korte stremming wegverkeer Lorentzsluizencomplex Afsluitdijk

publicatie: 31-05-2016

Rijkswaterstaat voert op woensdag 1 juni 2016 onderzoek uit bij het Lorentzsluizencomplex in Kornwerderzand: de Friesland kant van de Afsluitdijk. Het onderzoek is ter voorbereiding van geplande werkzaamheden aan de remmingwerken en is gericht op het lokaliseren van kabels. Rijkswaterstaat zet als voorzorgsmaatregel de Zuidbrug open. Op dinsdag 31 mei 2016 en vrijdag 3 juni is het wegverkeer na 22.00 uur ongeveer 15 minuten gestremd voor het aanbrengen en verwijderen van een rijbaanafzetting. Na de korte stremming is één rijstrook in elke richting beschikbaar.

Hinder scheepvaartverkeer
Op 10 juni worden de remmingwerken bij de oostelijke doorvaart van het Lorentzcomplex vervangen. Hiervoor worden stalen buizen aangebracht. Als voorbereiding op deze werkzaamheden wordt op 1 juni onderzoek gedaan. Rijkswaterstaat zet duikers in om de precieze ligging van kabels vast te stellen. Rijkswaterstaat wil de doorvaart voor de scheepvaart garanderen en zet daarom de Zuidbrug van het Lorentzcomplex open. Hiervoor is een rijbaanafzetting nodig. Dit levert een korte stremming voor het wegverkeer op.

Werkzaamheden aan het complex
De reeds geplande en gecommuniceerde stremming van de kleine sluis tussen 17 mei en 10 juni en de oostelijke doorvaart van 17 mei tot 1 juli blijft van kracht. Volg www.vaarweginformatie.nl voor de laatste informatie.

De Afsluitdijk
De Afsluitdijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. Dit is nodig om ons land ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. In 2018 starten de uitvoeringswerkzaamheden van het project versterking Afsluitdijk. De huidige werkzaamheden aan de sluiscomplexen vallen echter onder het regulier onderhoud van de Afsluitdijk. Met deze werkzaamheden kan niet gewacht worden tot 2018. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om de veiligheid en het functioneren van bruggen en sluizen te kunnen waarborgen.