Verboden aan- en af te meren Krammerjachtensluizen, Oosterscheldezijde

publicatie: 23-09-2016

Nadat begin september de wachtsteigers bij de Krammerjachtensluizen (Oosterscheldezijde) voor betreding zijn afgesloten hebben er uitgebreide inspecties plaatsgevonden. Uit deze inspecties is gebleken dat ook de constructie van de wachtsteigers niet meer aan de gestelde veiligheidseisen voldoet. Daarom is besloten om vanaf vrijdag 23 september 2016 de steiger volledig af te sluiten. Om aan- en af te kunnen meren worden tijdelijk twee drijvende afmeervoorzieningen geplaatst.

Werkzaamheden
De steigers worden voorzien van markering en er worden borden op de steigers geplaatst. Vanaf woensdag 28 september worden nieuwe buispalen geplaatst. De verwachting is dat het afmeerverbod 2 weken later kan worden opgeheven. Het betreden van de steigers blijft daarna niet toegestaan.

Te verwachten hinder voor de scheepvaart
Sinds vrijdag 16 september 2016 is het voor beroepsvaart niet toegestaan te varen door de jachtensluizen. Deze maatregel kan tot gevolg hebben dat de wachttijden voor beroepsvaart oplopen. Op dit moment wordt in het kader van onderhoud een sluisdeur vervangen, en is één van de kolken voor beroepsvaart gestremd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden zondag 25 september afgerond en zijn beide kolken weer in gebruik.

Voor de recreatievaart worden tijdelijke afmeervoorzieningen geplaatst. Deze zijn echter een stuk kleiner van lengte dan de huidige steigers. Om ter plaatse van de Krammerjachtensluizen (Oosterscheldezijde) een veilige doorstroming te bevorderen, zal er door Rijkswaterstaat extra aandacht worden besteed aan de passage van de Oosterscheldezijde naar de Volkerakzijde. Dit betekent in de praktijk dat de kolken zo veel als mogelijk open gezet worden aan de Oosterscheldezijde zodat de recreatievaart direct in de kolk kan afmeren. Dit kan op drukke momenten leiden tot extra wachttijd aan de Volkerakzijde.

Als extra maatregel wordt de schuttijd van de Krammerjachtensluizen zo goed mogelijk afgestemd op de uitvaart van recreatievaart uit de nabijgelegen Grevelingensluis, zodat deze recreatievaart direct de kolk van de Krammerjachtensluis in kan varen.

Bij het Krammersluizencomplex en bij de Grevelingensluis worden DRIP’s geplaatst met actuele informatie.

Hulpdiensten
Voor de hulpdiensten zal bij de Krammerjachtensluizen zowel aan de westelijke voorhaven Oosterschelde zijde als ook aan de oostelijke voorhaven Volkerak zijde ruimte beschikbaar blijven t.h.v. de loopsteigers.

Vragen of opmerkingen
Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Rijkswaterstaat: 0800-8002.