De provincies

Veel provincies zijn met hun befaamde meren, plassen, wateren en netwerken van vaarwegen echte watersportprovincies. Behalve waterrecreatie is voor de provinciale economie vervoer over water naar de diverse economische kernen van groot belang. In hun rol van vaarwegbeheerder is het doel van de provincies dat beroepsvaart en recreatievaart samen veilig op de vaarwegen varen.

‘Varen doe je Samen!’ helpt om schippers van grote en kleine schepen beter ervan bewust te maken dat zij rekening met elkaar houden. Naast het benoemen van knooppunten in het vaarwegennetwerk en het meewerken aan de ‘Varen doe je Samen!’-opstapdagen willen de provincies in de toekomst ook gebruik maken van ‘Varen doe je Samen!’ voorlichtingsmateriaal.

In de artikelen "uitgelicht vdjs partners" staat informatie uitgelicht per partner. Hier vind je ook de doorlink naar de provinicale vaarweg website. Lees meer.