Staande Mast Route

publicatie: 01-03-2016

De Staande Mastroute (SMR) is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland, geschikt voor zeil- en motorboten met een masthoogte of een opbouw van meer dan 6 meter. De vaarroute loopt van Breskens in het zuiden via Amsterdam en het IJsselmeer tot Delfzijl in het noorden. De route biedt zo een doorgaande route door heel Nederland. De Staande Mast route wordt bevaren door zowel beroepsvaart als de recreatievaart. De route is een veilig alternatief voor de tocht buitenom over de Noordzee. 

Blauwe Golf

De totale lengte van de Staande Mastroute bedraagt zo’n 458 kilometer. De vaarroute passeert in totaal 20 sluiscomplexen en 86 beweegbare bruggen. Omdat de vaarwegbeheerders de bedieningstijden van de bruggen en de sluizen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen ontstaat een zogenoemde ‘Blauwe Golf’, die de veiligheid en de vlotte doorvaart ten goede komt. Om hiervan optimaal gebruik te maken moet de Staande Mastroute zoveel mogelijk in konvooi worden bevaren. De totale route bestaat uit drie deeltrajecten. Bij een vaarsnelheid van 9 km/uur is ieder traject in 24 uur af te leggen. De maximale diepgang op de staande mastroute is 2,50 meter.

Drie deeltrajecten

De Staande Mastroute is op te delen in drie deeltrajecten. Op de detailpagina’s vind je uitgebreide beschrijvingen van de routes en detailkaarten en knooppunten.

 • Noord-Nederland: het noordelijke traject van de route loopt van het IJsselmeer via Lemmer, Leeuwarden, Dokkum en Groningen naar Delfzijl. Dit deel van de vaarroute tussen de Oranjesluizen in Amsterdam en Delfzijl is veel minder ingewikkeld dan het middendeel van de corridor. Het aantal vaarwegbeheerders is hier beperkt. Lees de
  routebeschrijving Staande Mast Route Noord-Nederland.
 • West-Nederland: het middendeel van de vaarroute loopt door West- en Zuid-Nederland, van Amsterdam naar Willemstad. Dit traject voert onder meer over het Hollandsch Diep en de Dordtse Kil, de Maas, de Gouwe en het IJ. Lees de hele
  routebeschrijving Staande Mast Route West-Nederland
 • Deltawateren: Het zuidelijkste deel van de staande mast route gaat door Zeeland. Op het traject Deltawateren wordt onder meer het Haringvliet, de Volkeraksluizen, het Veerse Meer, de zeesluis bij Vlissingen en de Westerschelde gepasseerd. Lees de gehele
  routebeschrijving Staande Mast Route Deltawateren


Vertrekpunten Noord-Zuid/Zuid-Noord

De Staande Mastroute kan zowel van noord naar zuid, als van zuid naar noord gevaren worden. De route wordt zoveel mogelijk in konvooi gevaren. Daarom zijn er verschillende vertrekpunten die van belang zijn voor de passages. Alleen als deze tijdstippen gehaald worden, kan het hele vaartraject binnen 24 uur gevaren worden.

Belangrijkste vertrekpunten voor de passages in de Staande Mastroute:

Van zuid naar noord

Van noord naar zuid
De spoorbrug van 05:57 uur te Dordrecht
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De Schinkelbruggen van 00:19 uur
De Oranjesluis van 4:00 uur (Buiten-IJ)

De Oranjesluis van 24:00 uur (Buiten-IJ)
De Schinkelbruggen van 5:30 uur
De spoorbrug Gouda van 12:27 uur
De spoorbrug Dordrecht 19:12 uur


Reisvoorbereiding Staande Mastroute

Zoals altijd is een goede reisvoorbereiding ook bij het varen van de Staande Mast route essentieel. Het is aan te raden om voor vertrek de verschillende routebeschrijvingen (Noord, West en Deltawateren) te lezen en de te passeren knooppunten en navigatiekaarten goed te bestuderen. Houdt ook rekening met de tijdstippen van de vertrekpunten voor de passages. Met een vaarsnelheid van 9 km/uur is ieder deeltraject van de Staande Mastroute binnen 24 uur te varen.


Waterbeheerders van de Staande Mast Route stemmen de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op elkaar af.

 • Belangrijkste vertrekpunten voor de passages (van zuid naar noord, van noord naar zuid): zie hierboven.
 • De actuele bedieningstijden voor de grote rivieren vind je op
  www.vaarweginformatie.nl.
 • Die voor de overige wateren vind je op de websites van de provincies. Je vindt ze ook in de ANWB Wateralmanak/App en op de ANWB Waterkaarten

De brug over de Noord, de Alblasserdamse brug, draait niet bij windkracht 7 of hoger.

Vaarweginformatie

Op de website Vaarweginformatie.nl (van Rijkswaterstaat) vind je de belangrijkste informatie over bijvoorbeeld stremmingen en werkzaamheden. Er is ook een PDF beschikbaar waarin alle bedieningstijden van bruggen en sluizen zijn opgenomen. Handig om te downloaden voor offline gebruik! Download de Bedieningstijden van sluizen en bruggen (oktober 2020) van Vaarweginformatie.nl (pdf). De verschillende vaarwegbeheerders op de route zijn verantwoordelijke voor het onderhoud aan vaarwegen, bruggen en sluizen. Zij stemmen met elkaar de werkzaamheden op elkaar af, om de Staande Mastroute altijd beschikbaar te houden. Hinder of vertraging door onverwachte gebeurtenissen (calamiteiten) worden kenbaar gemaakt op mobiele tekstborden. Ook krijg je informatie van de brugwachter, sluismeester, verkeersleider of de bemanning van een patrouillevaartuig.

Spoorbruggen

Op www.spoorbruggen.nl vind je bij iedere spoorbrug apart vermeld of er geplande werkzaamheden zijn die de brugbediening kunnen beïnvloeden. Je vindt hier ook uitgebreide informatie over de spoorbruggen en de geplande openingstijden.

International information:

Adressen

Routecoördinatie

Rijkswaterstaat West Nederland Zuid
Postbus 556
3000 AN Rotterdam
Tel: 088-7970800 (alg. nummer)
Tel: 0800-8002 (reacties (vaar)wegen)
www.rijkswaterstaat.nl

Provincie Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD Haarlem
Servicepunt wegen & vaarwegen: Tel. 0800-0200600

Operationele informatie

 • Alphen a/d Rijn Bedieningscentrale Steekterpoort: 070-4417500
 • Bedien- & havengeldpost Westerkeersluis: 020-6241457
 • Bediening Algerabrug: 088 – 797 0765
 • Bedienpost bruggen/sluizen Vlissingen: 06-28904021
 • Centrale post IJsselmeergebied: 088 – 797 3300
 • Havenkantoor Haarlem: 023-5310904
 • Havenkantoor Zaanstad: 075-6816888
 • Regionale Verkeerscentrale Dordrecht: 088-797 0800
 • Schelde Coördinatiecentrum: 088-7980790
 • Verkeersmanagementcentrale Rhoon: 088-7985132
 • Volkeraksluizencomplex: 088-797 4990
 • Verkeerspost Wemeldinge: 088-797 4801
 • Verkeerspost Hansweert: 088 – 797 4290
 • Verkeerspost Schellingwoude: 088 – 797 3463
 • Verkeersmanagementcentrale Wijde Blik: 088 – 798 5700

Meer informatie:

Gebruik voor een veilige navigatie de meest recente waterkaarten en almanakken.
 

Bekijk hieronder het webinar Varen op de Staande Mast Route

Meer over dit onderwerp:


Bekijk de kaart:


Klik op de kaart om een interactieve knooppuntenkaart van de Staande Mast Route te openen

Download brochures:

De Staande Mast RouteStaande Mast Route Inlegkaart


Knooppunten

Uw browser ondersteunt helaas geen dynamische kaarten.